Socios Fundadores

Socios Fundadores Club Fluvial de Lugo Esta é a Comisión encargouse da formación dun regulamento e demais funcións preliminares que deron lugar á fundación do Club Fluvial de Lugo, naqueles tempos, 1935, Centro de Iniciativas e Turismo:
  • D. Fermín Rivera López
  • D. Luís Reguera Balsa
  • D. Juan Fernández Campo
  • D. Dositeo Méndez Fernández
  • D. José López Campos
  • D. José López Lemos