Xunta Directiva

Xunta Directiva

Club Fluvial de Lugo

 

D.Modesto Teijeiro Valledor.

Presidente

 

D.Luis Gregorio Ramos Misioné.

Vicepresidente

 

D. Alejandro Cuadros Vega.

Secretario

 

D.Manuel Castiñeira Abuín.

Vicesecretario

 

D.Alvaro Gasalla Salgado

Tesorero

 

Da. Susana Gutierrez Roldan

Contador

 

D. Ramón Busto Peteiro.

Vocal

 

D.Luis Lugilde Miragaya

Vocal

 

Dña. Luisa Ignacia Ibañez Martín.

Vocal

 

Máis en esta categoría: « Socios Fundadores Estatutos Sociedad »