TarifasExisten plans persoalizados para o pago

 

Cota de Entradaacceso á condición de socio do Club Fluvial de Lugo

409€

É posible abonar a cota de entrada repartida en 6 plazos

Download Free Templates http://bigtheme.net/ Websites Templates

Tarifas Club Fluvial de Lugo

Se abona unha única cota de entrada para acceder á condición de socio, e posteriormente un recibo bimensual por cada unidade familiar

 • Xuvenil 1
 • 8€
 • Recibo bimestral
 • Persoas con idades comprendidas entre os 16 e 18 años
 • Descargar Impreso
 • Xuvenil 2
 • 16,18€
 • Recibo Bimestral
 • Persoas con edades comprendidas entre os 18 e 24 años
 • Descargar Impreso

Exemplo:

Unha unidade familiar integrada por dous adultos maiores de 24 años con 2 fillos de 7 e 19 anos: Un recibo bimensual con UNHA cota de adulto que integra ós dous adultos e ó pequeno de 7 años. A ésta cota, habería que sumarlle OUTRA cota bimensual de Xuvenil, pola persoa de 19 anos. TOTAL BIMENSUAL: 46,42 + 16,18 = 62,6€

Consulte con nós cualquer dúbida: Formulario de Contacto.

Pases Especiais

Tipo Prezo
Empregada de Fogar 163€/ano
Familiar +65 años 153€/ano
Familiar 14-17 años 68€/ano
Familiar 18-24 años 120€/ano

Pases de Forasteiro

Tipo Prezo
30 días 100€
15 días 80€
5 días 40€
1 día 10€
(NOTA: En cada pase de forasteiro vai incluido matrimonio ou parella de feito e fillos ata os 14 anos.(De 14 a 18 anos, pagan a metade)

Spa

Tipo Prezo
1 Vale 3€
4 Vales 10€
15 Vales 30€
30 Vales 50€

Preguntas Frecuentes sobre Tarifas

Non son socio. ¿Teño que pagar a cota de entrada?

SI, a cota de entrada págase unha vez, e pódense elexir facer un pago de 409€, ou abonala en 12 mensualidades de 34€ cada unha.

Ca mesma cota de entrada, faise socio a persoa, conxuxe ou persoa unida por vínculo similar, e fillos menores de 25 anos que non traballen.

¿Cómo se pagan os recibos?

Mediante domiciliación bancaria.

Non me gusta pagar bimestralmente ¿Podo elexir outras modalidades?

SI. Puede escoller entre as seguintes cadencias:

 • Recibo bimestral
 • Recibo semestral
 • Recibo anual

Non vou a facer uso das instalacións temporalmente ¿continúo pagando cotas?

NON. Se vostese vaise a ausentar temporalmente, previa xustificación pasará á situación de socio ausente. Non pagará recibos mentres dure ésta situación, pero manterá a condición de socio.

Teño fijos pequenos ¿que importe terán os recibos?

A unidade familiar paga unha sola cota. Ésta unidade familiar consta de un socio, conxuxe ou persoa unida con análoga relación de parentesco, e descendentes menores de 25 anos que non traballen.